Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Den hållbara miljön

Vi har minskat CO₂ med 25 % på fem år. Nu tar vi nästa steg och ska bli ledande i vår bransch när det gäller miljöansvar.

Den hållbara miljön

De fyra delarna till en hållbar miljö

Vi har valt att se den hållbar miljön ur fyra vinklar: hållbara golvsystem, hållbara produkter, hållbara material och hållbar tillverkning. Här nedan kan du läsa mer om vad vi gör och vill göra för att förbättra dessa.

Hållbara golvsystem

Forbo skapar, tillverkar och säljer golv med hållbarhet, funktion och design som ledord. Med vår breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig det är för ett helt sjukhus eller för ett nytt golv hemma i köket. Pratar vi hållbarhet är val av golv utifrån krav och en behovsanalys en förutsättning för rätt golv på rätt plats.

Genom vårt breda sortiment kan vi erbjuda hållbara golvsystem där t ex entrémattan på ett kontor eller i en skola stoppar upp till 94 % av smutsen från att komma in i inomhusmiljön. Detta innebär mindre städning och mindre användning av rengöringsmedel vilket också ger miljömässiga fördelar.

För att underlätta planeringen av rätt golv på rätt plats tillhandahåller Forbo sitt planeringsverktyg – Floorplanner – till alla kunder och samarbetspartners online.

Linoleumrulle golvläggare

Hållbar installation

För att få ett så hållbart golv som möjligt är det viktigt att se till att rätt förutsättningar finns och att göra installationen av golvet så hållbar som möjligt. Både i en miljömässig och slitagemässig mening. Forbo erbjuder naturligtvis ett komplett sortiment av högkvalitativa läggningsprodukter och verktyg för bästa resultat.

Limmet som används i samband med läggning är en viktig faktor miljömässigt. Här utvecklar vi kontinuerligt med våra leverantörer system som bygger på ny teknik och nya limtyper som förbättrar hållbarheten i installationen av våra golvbeläggningar. Just lim är ett fokusområde där vi jobbar hårt för att hela installationen av våra golv idag och i framtiden ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Med ett komplett sortiment av tillbehörsprodukter och ett allt närmare samarbete med golvläggarna (Forbo Project Partners) säkrar vi så långt som möjligt en hållbar installation, som både håller över tid och minimerar miljöpåverkan.

Hållbarhetsgaranti

På marknaden finns ett stort utbud av golvvårdsprodukter och det är inte alltid enkelt att välja rätt golvvårds-system. Därför erbjuder vi en hållbarhetsgaranti där vi utgår från vår samlade erfarenhet av golvskötsel och lagt tyngdpunkten på följande krav:

Enkelt system
Systemet skall innehålla ett fåtal olika kemikalier med väl definierad funktion.

Materialåtgång
Både ur kostnads- och hållbarhetssynpunkt skall förbrukningen av städkemikalier vara låg.

Bra resultat
Systemet skall ge ett golvutseende som framhäver golvmaterialens specifika kvaliteter och bevarar golvets funktion.

Kombination
Systemet skall fungera för linoleum i kombination med plastgolv, keramikgolv och parkett.

Kemikalier
Kemikalierna som används skall uppfylla svanens krav på städkemikalier.

Hållbarhetsgaranti

Hållbarhetsgaranti med PLS skötselsystem

I-VAX-systemet från PLS uppfyller våra krav. Vi har därför tillsammans med PLS utformat en gemensam hållbarhetsgaranti. Hållbarhetsgarantin innebär att Forbo och PLS gemensamt gör utfästelser om låg materialförbrukning, normalt endast några gram per m² och år, m räknat som torrsubstans. Den specifika förbrukningen bestäms i det enskilda fallet. Om materialåtgången i garantiåtagandet överstiger angiven mängd vi ett kostnadsfritt åtgärdspaket och utbildning för att normalisera materialåtgången.

Hållbara produkter

Marmoleum – Linoleum av naturliga råvaror

Våra linoleumgolv är världens mest hållbara golvbeläggning. Hållbar i betydelsen ekologiskt sund men även i betydelsen utmärkta prestanda som tål tidens tand och slitagemässigt är bland de bästa som finns på marknaden. Forbos linoleumgolv är tillverkat av 97 % naturliga råvaror, varav 70 % är förnybara, där 43 % av innehållet är återvunnet material.

Huvudingredienserna är linolja, jute, harts, trämjöl och kalksten. Jute och lin är ettåriga grödor som skördas på samma sätt som till exempel vete. Att utvinna harts är en kontinuerlig process som kommer från linfrön, trämjöl är en restprodukt från träindustrin och kalksten finns tillgänglig i överflöd.

Biologiskt nedbrytbar
När linoleumgolvet väl är färdiganvänt är det dessutom biologiskt nedbrytbart. Golvet kan också användas för uppvärmning då den vid förbränning skapar värmeenergi som överstiger den energi som en gång användes vid produktionen av produkten. Detta är exempel på en livscykel där naturen är den slutgiltiga vinnaren.

Ingredienser linoleum

Flotex – En hållbar hybrid av textilmatta och fjädrande golv

Flotex är hållbart, hygieniskt och helt vattentät vilket gör produkten till det enda helt tvättbara textilgolvet på marknaden. Tillverkningen sker i Storbritannien och Frankrike med grön elektricitet och minimalt spill och avfall, som helt och hållet återvinns i produkten.

Tillverkningen med fibrer av nylon 6.6 ger en varaktig, hygienisk golvbeläggning som kan tvättas och rengöras med vatten och enkla rengöringsmedel. Alla färger och bläck som används i Flotex-mönstren är vattenbaserade. Inga ytterligare kemiska processer förekommer, utöver ångbehandling vid hög temperatur för att fixera färgerna.

Flotex utnyttjar också avfall från Forbos andra produktionsanläggningar, vilket används i produkternas baksida där upp till 67 % består av återvunnet material. Den största fördelen är produktens extrema prestanda, med produktlivslängd som är upp till 6 gånger längre än för vanliga mattor. Efter livstidens slut kan produkten återvinnas och återföras till tillverkningsprocessen.

Flotex konstruktion

Coral – Entrémattor av återvunnet material

Detta entrégolv i textil, helt av återvunnet material, är vi ensamma om att tillverka i Europa. Garnet av polyamid är tillverkat av återvunnet industri- och hushållsavfall, bl a används kasserade fiskenät och återvunna PET-flaskor. Endast baksidan är en "ny" produkt men vi jobbar på att utveckla även en baksida av återvunnet material.

Fördelen ur ett hållbarhetsperspektiv är att våra textilmattor förhindrar att 94 % av all smuts och fukt från utomhusmiljön dras in byggnaden och inomhusmiljön. Detta minskar i sin tur städ- och underhållskostnader med över 70 %.

Coral är det enda entrégolvet i världen som har försetts med miljöklassningen BRE A+.

Återvunna PET-flaskor och fiskenät
Vindkraftverk genererar grön el

Vinylgolv – Tillverkad med grön energi, nu med vegetabiliska mjukgörare

Vinylgolv är uppskattade för att de är pålitliga och håller en länge tid. Men de kan göras ännu bättre.

Vi jobbar hårt för att mer och mer använda återvunnet material hämtade från våra egna interna återvinningssystem och återvunnet avfall. Dessutom verkar vi för användande av system för återtagande som ger förutsättningar för att återanvända material från uttjänta golv.

Idag tillverkar alla våra vinylgolv i effektiva, moderna fabriker som kör enbart (100 %) på grön el och modern produktionsteknik för att minimera materialåtgången. Samtliga kollektioner i vinyl uppfyller alla standarder, inklusive de nya VOC-utsläppsklasserna.

Vi har också lanserat ett nytt sortiment tillverkat av akustisk vinyl. I motsats till andra PVC-golv används här vegetabiliska mjukgörare istället för petrokemiska. Det nya mjukningsmedlet som används härstammar från oljan av Ricinusplantan. Med en tillväxtcykel på bara ett år är detta naturliga material förnybart.

Det nya sortimentet vinylgolv är naturligtvis helt återvinningsbart.

Tessera & Westbond – Textilplattor av återvunnet material

Alla våra tuftade textilplattor tillverkas med över 50 % återvunnet material. Redan i designstadiet tänker vi grönt med syftet att minska råvarukraven, samtidigt strävar vi efter en optimal prestanda. Garnerna till luggen är tillverkade av återvunnet avfall och för underlaget använder vi upp till 78 % återvunnet material. Här ska också nämnas våra textilplattor av ren, naturlig, ofärgad ull som är en naturlig och förnybar resurs.

Tesseraplatta med återvunnet material

Hållbara material

EPD baserat på livscykelanalys

Redan år 2000 var Forbo det första globala golvföretaget som tillhandahöll information om gifter som påverkar ekosystem och människor i våra livscykelanalyser (LCA). År 2013 var vi fortfarande det enda golvföretaget i världen som öppet deklarerar dessa effekter i våra EPD (Environmental Product Declarations).

I en EPD presenteras kvantifierade miljödata för en produkt, baserat på information från en livscykelanalys (LCA). Det betyder att det finns kontrollerbar, noggrann, icke vilseledande miljöinformation för varje produkt och deras tillämpning. Dessa är tredjepartverifierade och har ett enhetligt och internationellt standardiserat format.

Produktdeklarationer som visar miljömässig inverkan
Efterfrågan från våra kunder, både arkitekter, byggherrar och byggföretag, ökar på EPD för varje ingående produkt i en byggnad. Följaktligen är EPD-jämförelser av miljöprestanda baserade på en produkts användning i en byggnad och den miljömässiga inverkan den har på byggnaden. I slutet av 2013 har 19 av våra produkter EPD-certifierats och publicerats. Våra EPD:er är baserade på produktkategoriregler som anges i standarderna EN 15804 och ISO 14025.

EPD-dokument
Minska vår miljöpåverkan med 25 %

Vi har jobbat med livscykelanalyser sen 2009

Redan 2009 startade Forbo ett program för att minska vår miljöpåverkan med 25 % med målet satt till 2015.

För att mäta våra framsteg har vi beräknat vår miljöpåverkan enligt livscykelanalys (LCA). Detta innebär i korthet att vi beräknar all miljöpåverkan en produkt ger, från produktion till installation där vi även inkluderat energiförbrukning på alla våra kontor och Forboägda lager över hela världen. LCA mätningssystem och verifiering görs av en oberoende instans och detta har varit grunden för Forbos gröna utveckling och vårt generella arbete och resultat.

Hållbar produktutveckling

Vi på Forbo arbetar i alla enheter efter principen ”Längre än lagen”, framförallt när det gäller utvecklingen av nya produkter. Det är ett åtagande om att sätta upp vår egen standard som går längre än myndigheternas bestämmelser och krav. Detta bygger på insikten att investeringar vi gör i personal, processer och produkter som bidrar till en bättre miljö, det är investeringar för vår gemensamma framtid. Här har vi länge använt oberoende livscykelanalyser för att hitta nya vägar att minimera våra produkters miljöpåverkan.

Produktutveckling av hållbara golv innehåller också nya vägar att minimera rengöring och underhåll. En annan aspekt på hållbarhet är också att tänka i hela golvsystem, där rätt entrémattor kan minska mängden av fukt och smuts i lokalen med upp till 90 %.

Med varje ny produkt siktar vi på att:
• Effektivisera användning av material, energi och andra resurser
• Försäkra att den planerade produktens livslängd är den mest lämpliga sett ur miljösynpunkt samt att produkten fungerar effektivt under hela dess livslängd
• Minimera långvariga skador orsakade av produkten
• Minimera skador eller föroreningar från det valda materialet

Furniture Linoleum är framställd genom hållbar produktutveckling
Topshield²

Nytt toppskikt på linoleum

2012 utvecklades vår linoleumkollektion med ett nytt ytskydd: Topshield².

Syftet är att utveckla ett högpresterande golv som direkt efter läggning är färdigt att användas. Ett golv som inte kräver något initialt underhåll eller någon extra behandling, utan direkt är resistent mot smuts, är mer slitagetåligt och har en förbättrad motståndskraft mot repor och fläckar. Resultatet är ett tåligare toppskikt på linoleumgolvet som därmed blir än mer hållbart. En annan fördel är att det översta lagret är lätt att reparera.

Det nya toppskiktet har fått ett gott mottagande på marknaden, inte minst från städbranschens intresseorganisation som stödjer Topshield².

Hållbara samarbeten

Under 2012 har vi även arbetat hårt med att utveckla en ny linoleumkollektion. Innan kollektionen utformades besökte vi mer än 200 arkitekter världen över för att utvärdera den tidigare kollektionen och samla in önskemålen om framtidens linoleumgolv. Resultatet blev nästa generation av Marmoleum som lanserades 2013. Kollektionen erbjuder inte mindre än 76 nya färger och flera traditionella färger har moderniserats. Arkitekterna har efter önskemål även fått nya, användarvänligare provböcker indelade i fyra grupper, var och en med sin egen identitet.

Den genomgående tråden är att Marmoleum är det mest hållbara golvet i sitt slag, har lägst underhållskostnad och erbjuder det största urvalet när det gäller design.

Hållbara samarbeten

Hållbar certifiering

Vi använder flera oberoende, transparenta tredjepartscertifieringssystem för våra golv. Vi är också angelägna om att inkludera våra produkter i hela byggnadens klassificeringssystem för en hållbar miljö. Det är bra för Forbo eftersom det hjälper oss att dela vår hållbarhetshistoria och ökar våra möjligheter att förbättra miljön. Och det är bra för dig eftersom det visar att andra miljöexperter är överens om att våra golv är bland de mest hållbara som finns på marknaden.

Svanen

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Kemikalielarm, algblomning och översvämningar – vi ser redan idag effekterna av klimatförändringarna, både i Sverige och ute i världen. Vi måste kliva ur slit- och slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser.

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Därför har vi på Forbo valt att Svanen-märka våra golv. Det betyder att ett golvval som innebär Forbo innebär att du är med och räddar världen lite grann varje dag.

Läs mer på Svanens hemsida:
Svanen

Vi uppfyller även kraven hos:
Basta
Byggvarubedömningen
Sunda Hus
M1 emissioner i Finland
Miljöfyrtårn i Norge

Svanen-märkta golv

Hållbar tillverkning

2013 förbättrades vårt index för miljöpåverkan. Ett av de största bidragen kommer från vårt nyutvecklade lim för linoleumgolv, men även många av tillverkningsanläggningar bidrog till att minska våra koldioxidutsläpp genom att:

• Att minska energianvändningen
• Minska användningen av råvaror
• Ökar användningen av återvunnet material

Hållbar energi

Vårt mål är att tillverka hållbara golv i rena, effektiva fabriker som drivs av 100 % förnybar energi. 2013 stod förnybar el för 52 % av all energi som förbrukades i vår tillverkning. Detta i sin tur hjälper oss att minska våra koldioxidutsläpp och vi är övertygade att begränsad miljöpåverkan vid källan är långt bättre än kvittning.

Alla tillverkningsenheter inom Forbo Flooring är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Forbo Flooring är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Återanvändning och återvinning

Vi på Forbo jobbar kontinuerligt med att minska, förnya, återanvända och återvinna. Till exempel samlar vi in avskurna bitar vid golvinstallation och använder dem tillbaka in i nyproduktion. På så sätt förvandlas avfall till nya produkter.

Under 2013 gjorde vi stora investeringar i återvinning i såväl Storbritannien som Nederländerna. I Storbritannien investerade vi mer än 13 miljoner i ett nytt system som gjort det möjligt för oss att kraftigt öka det återvunna materialet i våra textilplattor. I Nederländerna investerade vi mer än 9 miljoner i att kunna hantera mer avfall för återvinning vid ökad produktionsvolym. Ett separat investeringsprogram startades också 2013 för att kunna återanvända plastgolv i våra produkter. Resultatet blev att vi överträffade målet med återvinning år 2012 med 8 %.

Under 2013 har vi återanvänt och återvunnit mer än 87 % av vårt produktavfall i tillverkningen.

Återvinningssymbol

Vår definition av återanvändning
"Avfall som, efter upparbetning, kan återföras som ett råmaterial in samma tillverkningsprocess."

Vår definition av återvinning
"Material som avleds från avfallsflödet under en tillverkningsprocess som skickas till en tredje part för dem att använda som råmaterial."

Hållbar lokalisering

Våra tillverkningsenheter ligger nära vår designers runt om i Europa – så att de som skapar och de som tillverkar kan arbeta sida vid sida.

LandOrtProdukt
EnglandRipleyFlotex
EnglandTelfordEntrégolv med aluminiumprofiler
FrankrikeChâteau RenaultDigital print av Flotex
HollandAssendelftLinoleum
HollandCoevordenVinyl
HollandKrommenieTextila entrégolv
SchweizGiubiascoColorex
SkottlandKirkcaldyLinoleumplattor