Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Specialgolv för användning inom marina miljöer

På kryssnings- och passagerarfartyg är golvbeläggningen ett av de områden där det är svårast att bevara ett snyggt utseende. Gångtrafikens volym och intensitet samt IMO-certifiering är viktiga parametrar när man ska fastställa vilken golvbeläggning som är bäst att använda. Nedan beskrivs två rekommenderade golvbeläggningar som är särskilt lämpade för marin användning.

Broschyr Marina miljöer

Marine Flotex FR Image
Flotex FR

Flotex FR

Flotex FR - IMO är en flockad golvbeläggning som är utformad för att uppfylla alla krav i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 2 och IMO:s resolution A.653 (16) enligt tillägget i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 5.

Fördelar:
• Nylon 6.6 ger hög slitstyrka
• Hygienisk
• Enkel att rengöra; de korta fibrerna gör det enkelt att avlägsna smuts
• Bakteriostatiskt
• Förbättrad luftkvalitet inomhus
• Stegsäkerhet

Flotex-sortimentet

Flotex HD-sortimentet

Teknisk information Flotex FR

Ladda ner IMO-resolutionen

Coral T32 FR

Detta är en specialversion av Coral T32 som uppfyller alla de brandsäkerhetsnormer som är fastställda av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för produkter som ska användas ombord på fartyg.

Garn och baksida har utvecklats för att uppfylla de striktaste kraven för giftig rökutveckling och låg flamspridning som krävs för att få IMO:s Wheelmark-godkännande.

Därför kan Coral T32 FR tryggt användas i kryssningsfartyg, passagerarfärjor, charterbåtar och andra havsgående fartyg, samt i andra offshore-tillämpningar där Wheelmark-klassificering krävs.

Teknisk information Coral T32 FR

Forbo Marine transport Coral